pioneersbasketbal.nl

Opzeggen

Wil je opzeggen omdat je overstapt naar een andere vereniging of omdat je basketball niet meer leuk vindt? Dat vinden wij heel jammer maar wij hopen dat je een leuke tijd bij onze vereniging hebt gehad. Opzegging van het lidmaatschap kan per 31 december of per 30 april. Je moet je opzegging dan uiterlijk hebben doorgegeven op 15 december of op 15 april van het lopende seizoen.

Opzeggen kan per e-mail : ledenadministratie@almerepioneers.nl

Bij opzeggingen na 15 april en vóór 15 juli worden alleen de bondskosten van € 65,- in rekening gebracht.

Het komt voor dat leden aan het begin of gedurende het seizoen opzeggen en dan verwachten (een deel van) de contributie terug te krijgen. Dat gaat helaas niet, omdat wij aan het begin van het seizoen een aantal verplichtingen zijn aangegaan welke gewoon doorlopen ongeacht of een lid opzegt:

Zo reserveren wij zaalruimte voor het komende seizoen op basis van het ledenaantal op 30 april.

Op basis van het ledenaantal op 30 april gaan wij overeenkomsten met trainers aan voor het nieuwe seizoen.

Per speler dragen wij aan het begin van het seizoen kosten af aan de Nederlandse Basketbal Bond (NBB).

Al deze kosten zijn verwerkt in de begroting voor het lopende seizoen Op basis hiervan stellen wij o.a. de contributie vast. Als wij de contributie (deels) gaan terugbetalen/kwijtschelden, klopt de begroting niet meer en zijn we genoodzaakt de contributie voor de overige leden te verhogen.

Opzeggen kan dus twee keer per jaar: per 31 december (opzeggen voor 15 december) en per 30 april (opzeggen voor 15 april)

Nieuws