pioneersbasketbal.nl

Lid worden van de Club van 100

Vul onderstaand formulier in om je aan te melden!

Hartelijk dank dat jij ons wilt ondersteunen met je lidmaatschap van de Club van 100! Mede dankzij jou kan Almere Pioneers veel mensen met plezier laten sporten. 

Vriendelijk verzoeken wij jou dit formulier volledig in te vullen.

Wij zullen jouw persoonlijke gegevens uitsluitend gebruiken voor correspondentie die direct betrekking heeft op de “Club van 100”. Jouw gegevens zullen in geen geval gebruikt worden voor andere doeleinden of doorgegeven worden aan derden. Het lidmaatschap van de ‘Club van 100’ dient minimaal voor 1 mei van het nieuwe basketbalseizoen te worden opgezegd.  

Wij danken je namens de vereniging heel hartelijk voor je lidmaatschap!

Vriendelijke groet, 

Bestuur Almere Pioneers

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Volledige naam
Duur lidmaatschap
Ik verbind mij wel/niet voor minimaal VIJF jaar aan de Club van 100 zodat mijn gift fiscaal aftrekbaar is van mijn belastbaar inkomen conform de voorwaarden van de Belastingdienst. Hiermede machtig ik Almere Pioneers om JAARLIJKS het bedrag zoals ik hierboven onder “Deelnamebedrag” heb vermeld van mijn rekeningnummer af te schrijven ten behoeve van mijn lidmaatschap van de Club van 100.

Subscribe Our Newsletter